בית מורשת משטרת ישראל

כתב העת "שוטר ישראל" היה העיתון הראשון, שמשטרת ישראל הוציאה לאור. העיתון נועד לחזק את הקשר שבין הציבור למשטרה, כמו גם את זה שבין השוטרים לבין עצמם. 
ככל הידוע לנו, ראו לאור שלושה גיליונות בלבד.

בודק...