בית מורשת משטרת ישראל

גיבורות בכחול ובירוק: שוטרות מעוטרות

ד"ר עפר דרורי

מבוא

הענקת עיטורים לאנשי ביטחון משקפת את הערכת החברה למקבליהם. בהענקת עיטור או ציון לשבח (צל"ש) יש מסר כפול: הראשון, הערכה אישית לאדם שפעל מעל ומעבר, בגבורה, באומץ ותוך סיכון חיים לטובת הזולת. השני, קביעת נורמה לציבור המשרתים בארגון, בבחינת "ממני תראו וכן תעשו". לעיטור, אם כן, יש מסר חינוכי-ערכי חשוב.

מזה כעשור וחצי שאני חוקר את העיטורים השונים, שהוענקו במדינת ישראל. במסגרת זו, בחנתי את מקומן של הנשים, שזכו לעיטור או לצל"ש בעקבות פעילות מבצעית. מאמר זה מבקש להציג את הנשים, אשר זכו לעיטור או לצל"ש במהלך שירותן במשטרת ישראל, נכון למועד זה (מרץ 2021).

נשים משרתות במשטרת ישראל החל מיום הקמתה. עם זאת, כניסתן לתפקידי שיטור מבצעיים ולחימה ארכה זמן: למעט תקופה קצרה, בשנים 1951-1948, לא היו כמעט שוטרות בתפקידי שטח. המצב השתנה בשנת 1960, כאשר קמה יחידת שוטרות הסיור במחוז תל-אביב, במסגרתה החלו נשים למלא תפקידים מבצעיים באופן מאורגן וקבוע. עם הזמן, עלה מספר השוטרות בארגון ונפתחו בפניהן תפקידים מבצעיים ומקצועיים נוספים, בכל תחומי העשייה המשטרתית.

חניכות קורס שוטרות, 1948
אוסף בית מורשת משטרת ישראל

בשנת 1996 היה משמר הגבול (מג"ב) חלוץ בשילוב נשים בתפקידי לחימה, עם תחילת הכשרתן של לוחמות והפעלתן בפלוגות המבצעיות לצד לוחמים גברים. כיום, מהוות הנשים כרבע מכלל כוח-האדם במשטרה. במג"ב, מהוות נשים כשליש מסדר הכוחות הלוחם של החיל.


טירוניות משמר הגבול בשעת מסע
יחידת התיעוד המבצעי, חטיבת הדוברות

העיטורים במשטרת ישראל
משטרת ישראל מעניקה עיטורים בהתאם לחוק העיטורים שלה וכן עפ"י פקודות המטה הארצי. עיטורי המשטרה הם:

  1. עיטור הגבורה – מוענק על מעשה גבורה עילאית, שנעשה בעת מילוי תפקיד, תוך חירוף נפש.
  2. עיטור האומץ – מוענק על מעשה גבורה, שנעשה בעת מילוי תפקיד, תוך חירוף נפש, שיש בו גילו אומץ לב בלתי רגיל.
  3. עיטור המופת – מוענק על מעשה שנעשה באומץ לב, הראוי לשמש מופת.
  4. עיטור השירות – הוענק על שירות במשטרת ישראל, שיש בו משום תרומה בלתי רגילה להשגת יעד מיעדי המשטרה, אם במעשה בודד יוצא מגדר הרגיל ואם בגילוי התמדה או דבקות מופתית במטרה. עיטור זה בוטל בשנת 2010 ואינו מוענק יותר.
  5. עיטור ההתנדבות – הוענק על תרומה בלתי רגילה להשגת יעד מיעדי המשמר האזרחי. אינו מוענק יותר (מאמר זה אינו סוקר את מקבלי עיטור זה).
  6. ציון לשבח מטעם המפקח הכללי (צל"ש מפכ"ל) –מוענק על מעשה מצוין או התנהגות מצוינת, במהלך פעילות מבצעית או בפעילות משטרתית אחרת, תוך גילוי כושר מנהיגות או יוזמה. זאת, כאשר המעשה המדובר אינו תואם את התנאים להענקת עיטור.

עד לשנת 1972, בה נחקק חוק העיטורים, היו שוטרים שצוינו לשבח על ידי מפקדיהם, בשל מעשים יוצאי דופן שביצעו. צל"שים אלה פורסמו בפקודות המטה הארצי ונרשמו בתיק האישי של השוטר או השוטרת.

עד היום, העניקה המשטרה עיטורים וצל"שים לעשרים שוטרות ולאזרחית אחת. רובם המכריע של העיטורים, שלושה-עשר, הוענקו לאחר שנת 2000. יש להניח כי הגידול במספר הנשים המעוטרות נבע מהעלייה במספר המשרתות, משילובן ההולך וגובר ביחידות מבצעיות ולוחמות, ומגלי הטרור שפקדו את המדינה. העובדה, כי נשים רבות יותר מעורבות בפעילות מבצעית, מעלה בהתאמה את מספרן של אלה מהן, המעורבות באירועים שבהם היו מעשי גבורה.

שוטרת סיור, תחילת שנות השישים
באדיבות ארכיון צה"ל

היות ולהבנתי אין במשטרה אפליה מגדרית מתוכננת בין נשים לגברים, הרי שהעיטורים לא נועדו לחזק אפליה או להעצים נשים. הענקת עיטור נועדה לציין התנהלות אישית במצבי קיצון הראויה לשבח, ולהציג את האדם שצוין לשבח כדמות הראויה לחיקוי במקרים דומים. לדעתי, יש לראות מתן עיטור לשוטרת מסוימת בהקשר זה, של שותפה למעשה גבורה הראוי להערכה, ולא כניסיון לרומם את מעמדה כאישה. כפי שניתן לראות מסיפורי המעשה, במקרים רבים עוטרו שוטרות יחד עם שוטרים-גברים, בהמשך לפעילותם המשותפת באירוע כזה או אחר.

לשם השוואה, צה"ל העניק עשרים ושמונה עיטורים וצל"שים לנשים ששירתו בו. עם זאת, רק תשע מתוכן עוטרו על מעשים שהיה בהם סיכון אישי, בקרב או בתאונות. לעומת זאת, כל הנשים שמשטרת ישראל עיטרה היו מעורבות באירועים בעלי סיכון אישי גבוה, בפעילות טרור או מול עבריינים חמושים. ניתן להניח כי ההבדל הזה נובע משלוש סיבות: אחת, שיעורן הגבוה יחסית של שוטרות ביחידות מבצעיות, לעומת חיילות; השנייה, אופי התפקידים המשטרתיים, במיוחד במג"ב, אשר חושף את השוטרות לאירועים מסכני חיים בתדירות גבוהה יחסית; ושלישית, יחס פתוח ומוקיר יותר לנשים בתפקידים מבצעיים במשטרה, לעומת בצבא.

צוות משמר הגבול, כולל לוחמת
יחידת התיעוד המבצעי, חטיבת הדוברות

השוטרות שזכו לעיטורים וצל"שים (לפי סדר שמות המשפחה)

 

סמ"ש גליה אגסי קיבלה את עיטור האומץ בשנת 1976 (האירוע התרחש בשנת 1965)

בתאריך 29.8.1965 בשעות הערב, כשסיירה סמל שני גליה אגסי בלווית שוטרת נוספת ברחוב ביאליק ברמת-גן, נשמעו לפתע יריות, קולות בכי וצעקות מכיוון אחד הבתים ברחוב קלאוזנר. השוטרות פנולעבר אותו בית ובראותן אדם חמוש חוצה את הרחוב בריצה, החלו לרדוף אחריו. משהתקרבו אליו כדי מטרים ספורים בלבד, פנה האיש לעברן, ירה בשוטרת הקרובה אליו ופצע אותה פצעי מוות. לאחר מכן ירה בעצמו. סמל שני גליה אגסי דאגה לפנות את חברתה לבית-החולים ונותרה במקום עד לבואה של תגבורת. על מעשה זה הוענק לה עיטור האומץ.

רס"ל גלית ארביב ז"ל קיבלה את עיטור האומץ בשנת 2003

רס"ל גלית ארביב ז"ל ורס"ר אדם גרפילד שירתו בתחנת "שפט" במרחב ציון. סמ"ש עמיתי דהן שירת כלוחם במג"ב ירושלים. בתאריך 25.2.02 בשעות הערב, חדר לשכונת נווה יעקב מחבל חמוש ברובה סער. המחבל ירה לעבר בתי התושבים וכלי רכב שחלפו ברחוב. ניידת של תחנת "שפט" ובה שלושה שוטרים הגיעה למקום. השוטרת גלית ארביב זינקה מהרכב, הסתערה לעבר המחבל וירתה מספר כדורים עד אשר נפגעה. שני השוטרים האחרים שבניידת הסתערו אף הם בעקבותיה לעברו של המחבל. השוטר עמיחי דהן ניסה לירות מנשקו ללא הצלחה והוא המשיך בהסתערות לעבר המחבל עד שנפגע מיריות המחבל ונפל. השוטר אדם גרפילד ירה לעבר המחבל מנשקו עד לגמר התחמושת, ואז התפתח ביניהם מאבק פיזי שבמהלכו הוא נפגע מירי המחבל. האירוע הסתיים בעזרתם של אזרחים שהגיעו למקום והמתבל הוכרע. עיטור האומץ מוענק לרס"ל גלית ארביב ז"ל על מעשה גבורה שנעשה תוך מילוי תפקיד וחירוף נפש שיש בו גילוי אומץ לב בלתי רגיל ושעליו שילמה בחייה. לרס"ר אדם גרפילד ולסמ"ש עמיחי דהן מוענק עיטור המופת על כך שפעלו באומץ לב הראוי לשמש מופת. 

 

רס"ר שני בן אורי קיבלה את צל"ש המפכ"ל בשנת 2016

רס”ב גאנדי גדבאן משרת במג”ב צפון ומשמש כמפקד צוות; רס”ל אליאור לוי משרת בבה”ד מג”ב ומשמש כמפקד כיתה; סמ”ש רון שלמה פלס משרת במג”ב צפון ומשמש כלוחם; סמ”ר אשרף רמאל משרת במג”ב צפון ומשמש כלוחם; רס”ר שני בן אורי משרתת כסיירת בנקודת עוז במרחב קדם מחוז ירושלים; רס”ל לירן דימרי משרת כבלש יאל”כ. רס”ב גאנדי גדבאן רס”ר שני בן אורי רס”ל לירן דימרי רס”ל אליאור לוי סמ”ש רון שלמה פלס סמ”ר אשרף רמאל בתאריך 13.10.15 התקבל דיווח על פיגוע דקירה באוטובוס בשכונת ארמון הנציב בירושלים. הצוות שהגיע למקום הקיף את האוטובוס המפרקי והחל בסריקה חיצונית עקב סגירת הדלתות. באוטובוס היו אזרחים רבים, וזוהו בו שני מחבלים, שאחד מהם חמוש באקדח והשני בסכין. הכוח פעל בנחישות, בקור רוח ובמקצועיות והצליח לחסל את אחד המחבלים ולנטרל את המחבל השני. למרבה הצער, נרצחו במהלך הפיגוע שני אזרחים ושבעה נפצעו טרם הגעת הכוח. צל”ש מפכ”ל מוענק לרס”ב גאנדי גדבאן, רס”ר שני בן אורי, רס”ל לירן דימרי, רס”ל אליאור לוי, סמ”ש רון שלמה פלס וסמ”ר אשרף רמאלעל הצטיינותם בפעילות משטרתית. 

 

סמ"ר ורד שפי גלעדי קיבלה את עיטור המופת של משטרת ישראל בשנת 2000

מפקח שלמה בן-זימן שירת כסייר, סמ״ר ורד שפי גלעד משרתת כסיירת ורס״ל נוי נג'מה שירת כראש קבוצת סיור, בתחנת חולון/מרחב איילון. יוסף הלל ובני כרמי מתנדבים במדים בתחנת חולון/מרחב איילון. בתאריך 30.4.99 נכנסו שני שודדים מזוינים לחנות, והסתגרו בה עם שלושה בני ערובה. השוטרים והמתנדבים הגיעו למקום. מתנדב הלל נכנס לחנות ואחד מהשודדים ירה לעברו, מתנדב הלל ירה אף הוא. השודד יצא מהחנות עם בן ערובה שאל ראשו הצמיד אקדח, וניסה להימלט באופנוע. רס״ל נג'מה התקרב לשודד, השודד הסיט את האקדח מראשו של בן הערובה וירה לעברו. בשלב זה חמק בן הערובה מידי השודד. רס״ל נג'מה ירה לעבר השודד, אשר הוסיף וירה לעבר השוטרים והמתנדבים. מפקח בן זימן, סמ״ר גלעדי והמתנדבים הלל וכרמי ירו אף הם לעבר השודד, אשר נסוג לאחור והמשיך לירות לעברם. השוטרים והמתנדבים ירו בו והרגו אותו. לאחר מכן עצרו את השודד השני ושחררו את בני הערובה האחרים. במעשיהם אלו גילו מפקח שלמה בן זימן, סמ״ר ורד שפי גלעדי, רס״ל נוי נג'מה והמתנדבים יוסף הלל ובני כרמי אומץ לב הראוי לשמש מופת. 

רס"ל אלישבע דניאלי קיבלה את עיטור המופת בשנת 1981

לאות ולעדות כי רס"ל אלישבע (אליזבת) דניאלי גילתה אומץ לב הראוי לשמש מופת רס"ל אלישבע דניאלי הצליחה להקים בשכונת נוה דוד בסיס משא"ז, המשמש דוגמא ומופת לאזור כולו. נוסף לפעולות משא"ז שגרתיות , אירגנה רס"ל דניאלי פעילויות קהילתיות וספורטיביות והקדישה תשומת לב רבה לנוער המקומי. במסגרת סיוריה בשכונה גילתה תושייה ואומץ במקרים רבים ובמיוחד במקרים שלהלן: 1. בתאריך 8.11.80 הצליחה להביא בריון אלים לבית החולים ובכך להציל את חייו וזאת, לאחר שלמרות מצבו האנוש לא הצליח איש להתקרב אליו. בהיותו בבית החולים התמידה בדאגה ובטיפול בו . 2. בתאריך 3.7.81 הצילה ממוות ע"י הנשמה מפה לפה אישה שניסתה להתאבד, זאת לאחר שהגיע אליה תוך סיכון עצמי, בטפסה דרך מרפסת שבקומה הרביעית. 3. בתאריך 8.9.81 הצילה ממוות ע"י הנשמה מפה לפה תייר עובר אורח, ודאגה להביאו לבית החולים. על כך מוענק לה עיטור המופת.

רס"ר גל הרוש קיבלה את עיטור המופת בשנת 2020

רס"ל גל הרוש משרתת כסיירת בתחנת נהריה, מחוז חוף. בתאריך 13.3.19 , במהלך משמרת לילה, התקבלה קריאה על אירוע שריפה בבניין דירות בנהריה. אזרח, שהיה במקום, זעק שישנם ילדים לכודים בקומה השלישית. רס"ל גל הרוש נכנסה במהירות לתוך המבנה שבער והיה אפוף עשן סמיך, רצה במעלה המדרגות וחילצה אם ושני ילדים קטנים אותם נשאה השוטרת בזרועותיה. השוטרת נפגעה משאיפת עשן אך המשיכה לטפל באירוע עד לחילוץ האב וילד נוסף מגג המבנה, ורק לאחר מכן פונתה לקבלת טיפול רפואי. רס"ל גל הרוש פעלה בנחישות, בקור רוח ובמקצועיות ותוך סיכון עצמי וביצעה באומץ פעולות להצלת חיי אדם. עיטור המופת מוענק לרס"ל גל הרוש על מעשה, שנעשה באומץ לב, הראוי לשמש מופת.

רש"ט הדר כהן ז"ל קיבלה את עיטור המופת בשנת 2016

רש"ט הדר כהן ז"ל, סמ"ש רווית מור, רס"ל עידו נגר ומפקח פארס ראבח ממשמר הגבול קיבלו את עיטור המופת ו-רש"ט בוסנה אמביליה ממשמר הגבול, רפ"ק אסף דואק ורס"מ סלמאן סאבק ממחוז ירושלים קיבלו את צל"ש המפכ"ל. בתאריך 3.2.16 צוות של לוחמות מג"ב ניגש לבדוק שני חשודים בשער שכם. כשהחשודים התבקשו להזדהות, אחד מהם נאבק בפתאומיות ברס"ל עידו נגר, אשר נטרל את המחבל ובו בזמן כיוון את אקדחו אל עבר המחבל השני. במקביל, ניסתה השוטרת סמ"ש רווית מור להשתלט על המחבל השני והדפה אותו מאחור, בעוד המחבל שולף סכין יפנית וחותך את פניה של רווית ואת צווארה. השוטר עידו, שהבחין במתרחש ניטרל גם את המחבל השני. הדר כהן ז"ל, שזיהתה את המתרחש, דרכה במקביל את נשקה וביצעה ירי לעבר שני המחבלים. לפתע הגיח מחבל שלישי, שלא נראה לפני כן, וירה בהדר. רב פקד אסף דואק, שהיה בסיור שטח, חתר למגע וביחד עם האחרים ירה לעבר המחבל עד לנטרולו ולסיום האירוע. כתוצאה מהאירוע נהרגה לוחמת מג"ב הדר כהן ז"ל. 

סמ"ר אליסון לסרי קיבלה את עיטור המופת בשנת 2016

סמ"ר אליסון לסרי, המשרתת במשמר הגבול, קיבלה את עיטור המופת בגין נטרול שני מחבלים במחסום תפוח, בתאריך 30.10.15. במהלך משמרת, בזמן בדיקת רכב ובו כשמונה נוסעים, הגיעו לפתע שני מחבלים רכובים על אופנוע כשהם חמושים בסכינים, בכוונה לדקור את השוטרת ושוטר נוסף שהיה עמה במשמרת. הלוחמת נטרלה את שני המחבלים החמושים תוך שהיא מצילה את חיי שותפה לצוות. 

סמ"ש רווית מור קיבלה את עיטור המופת בשנת 2016

רש"ט הדר כהן ז"ל, סמ"ש רווית מור, רס"ל עידו נגר ומפקח פארס ראבח ממשמר הגבול קיבלו את עיטור המופת ו-רש"ט בוסנה אמביליה ממשמר הגבול, רפ"ק אסף דואק ורס"מ סלמאן סאבק ממחוז ירושלים קיבלו את צל"ש המפכ"ל. בתאריך 3.2.16 צוות של לוחמות מג"ב ניגש לבדוק שני חשודים בשער שכם. כשהחשודים התבקשו להזדהות, אחד מהם נאבק בפתאומיות ברס"ל עידו נגר, אשר נטרל את המחבל ובו בזמן כיוון את אקדחו אל עבר המחבל השני. במקביל, ניסתה השוטרת סמ"ש רווית מור להשתלט על המחבל השני והדפה אותו מאחור, בעוד המחבל שולף סכין יפנית וחותך את פניה של רווית ואת צווארה. השוטר עידו, שהבחין במתרחש ניטרל גם את המחבל השני. הדר כהן ז"ל, שזיהתה את המתרחש, דרכה במקביל את נשקה וביצעה ירי לעבר שני המחבלים. לפתע הגיח מחבל שלישי, שלא נראה לפני כן, וירה בהדר. רב פקד אסף דואק, שהיה בסיור שטח, חתר למגע וביחד עם האחרים ירה לעבר המחבל עד לנטרולו ולסיום האירוע. כתוצאה מהאירוע נהרגה לוחמת מג"ב הדר כהן ז"ל. 

האזרחית הדס מזרחי קיבלה את עיטור המופת של משטרת ישראל בשנת 2014

בתאריך 14 באפריל 2014, ערב פסח, בשעות הערב, עבר נצ"ם ברוך מזרחי ז"ל את מחסום תרקומיה ועמו אשתו, גב' הדס מזרחי תבל"א וארבעת ילדיהם יבל"א. בעת נסיעתו נורה נצ"ם מזרח ז"ל ע"י מחבל שהיה במארב, ונהרג. גב' מזרחי תבל"א, נפגעה מהירי, אך הצליחה לנתב את ההגה ממקום מושבה שליד הנהג, להוריד את רגלו של בעלה המנוח מדוושת הגז ולעצור את הרכב (באמצעות בלם החרום), כשבע מאות מטר ממקום עמידתו של המחבל. לאחר מכן הצליחה גב' מזרחי לדווח על הפיגוע מתוך הרכב למוקד 100 ולהזעיק עזרה, וכל זה בקור רוח, כדי שלא להחמיר את מצוקת הילדים שהיו ברכב. עיטור המופת האזרחי מוענק לגב' הדס מזרחי על הפגנת תושייה, שיקול דעת וקור רוח, ועל התנהלות מעוררת השראה, הראויה לשמש מופת. 

רב סמל נופר מזרחי קיבלה את צל"ש המפכ"ל בשנת 2013

בתאריך 12.12.12 , ביצעו שוטרי משמר הגבול משמרת במחסום בחברון. מחבל אשר הסתיר בבגדיו אקדח, תקף במהלך משמרת זו, שוטר שהיה בתפקיד במחסום. המחבל היכה בראשו של השוטר ופצעו, ולאחר מכן הצמיד את האקדח לראשו. השוטר ושוטר נוסף שהצטרף אליו, ניסו להתגבר על המחבל ונאבקו עמו. משהבחינה במתרחש רס”ל נופר מזרחי, ששימשה באותה עת מפקדת המחסום, היא דרכה את נשקה, הורתה לשני השוטרים האחרים לנתק מגע עם המחבל, ובנצלה שעת כושר-ירתה מספר כדורים אל עבר המחבל ופגעה בו. צל”ש המפכ”ל מוענק לרס”ל נופר מזרחי על הצטיינות בפעילות מבצעית, תוך גילוי יוזמה, נחישות ומקצועיות.

רס"ר הדס מלכא ז"ל קיבלה את צל"ש המפכ"ל בשנת 2018

רס"ר הדס מלכא ז"ל שירתה במג"ב דרום. בתאריך 16.06.17, במהלך משימת אבטחה במסגרת מבצע "שומרי החומות" בירושלים, הגיח מחבל ודקר את רס"ר הדס מלכא ז"ל בצווארה. הדס ז"ל קראה לעזרה, נאבקה במחבל בכל כוחה, תוך שמירה על נשקה מחשש שייחטף ויגרום לפגיעה באחרים, אך למרבה הצער הפגיעה הקשה שנגרמה לה הביאה למותה. הלוחמים שהיו עמה ירו במחבל ונטרולו. הדס ז"ל הופתעה ע"י מחבל, נלחמה עד שארית כוחותיה, קראה לעזרה ובכך הובילה לחשיפת המחבל ולמניעת המשך מסע ההרג. רוני אלשיך, רב ניצב המפכ"ל כ"ח חשון תשע"ט 6 בנובמבר 2018 צל"ש מפכ"ל מוענק לרס"ר הדס מלכא ז"ל על הצטיינותה בפעילות משטרתית, שנעשתה תוך חירוף נפש. 

רס"ל סימה סבן קיבלה את עיטור המופת בשנת 1992

בתאריך 7.4.92 עצרה נהג מונית, ברחבת שער יפו בירושלים, בגין עבירת תנועה. כאשר חשדה של רס"ל סימה סבן התעורר למראה נער, שיצא מן המכונית ושלח ידו לכיס אחורי, קפצה עליו והשכיבה אותו על הקרקע ובעזרת אזרח ערכה עליו חיפוש, מצאה בכיסו סכין והביאה למעצרו. בפעולתה הפגינה תושייה, עוז רוח ואומץ לב הראויים לשמש מופת לכלל המשרתים במשטרת ישראל. 

סמ"ר סמואל זהבה קיבל את עיטור המופת בשנת 2018

במועד האירוע שירתו סמ"ר סולומון גברייה ז"ל וסמ"ר זהבה סמואל תבדל"א במג"ב עוטף ירושלים. בתאריך 26.09.17, בעת ביצוע משימת אבטחה בשעת כניסת פועלים לישוב הר אדר, העלה אחרון הפועלים את חשדם של הבודקים. סלומון ז"ל הבחין במתרחש והתקדם אליהם. לפתע, שלף המחבל (שהתחזה לאחד הפועלים) אקדח והחל לירות לכיוון צוות האבטחה של הישוב וצוות מג"ב. כתוצאה מהירי נפגעו סמ"ר סולומון גברייה ז"ל, שני מאבטחים ורכז ביטחון שוטף צבאי של היישוב. סמ"ר זהבה סמואל הגיבה במהירות ובמקצועיות ונטרלה את המחבל תוך חירוף נפשה. בפועלה האמיץ מנעה מהמחבל את הכניסה לישוב ואת הגדלת מעגל הדמים. באירוע נהרגו מפקד הצוות, סמ"ר סולומון גברייה ז"ל, וכן – שני מאבטחים נוספים; כמו כן, נפגע באורח קשה רכז הביטחון השוטף הצבאי של הישוב. עיטור המופת מוענק לסמ"ר זהבה סמואל על מעשה שנעשה באומץ לב, הראוי לשמש מופת. צל"ש מפכ"ל מוענק לסמ"ר סולומון גברייה ז"ל על הצטיינותו בפעילות משטרתית תוך גילוי יוזמה, נחישות וחתירה למגע. 

 

סמ"ר בת שבע עובדיה קיבלה את צל"ש המפכ"ל בשנת 2020

רס"ל לירן כהן וסמ"ר בת שבע עובדיה משרתים ביחידת הסיור של תחנת חדרה, מרחב מנשה, מחוז חוף. בתאריך 22.7.19 , בשעה 23:00 לערך, הבחין צוות סיור באדם חשוד בתחנת אוטובוס. בדיקה העלתה, כי מדובר בשוהה בלתי חוקי מירדן. החשוד, שהתבקש על ידי השוטרים להתלוות אליהם, שלף סכין מכיסו וניסה לדקור את רס"ל כהן. או-אז החל מאבק פיזי, והחשוד החל להימלט ברחוב הראשי בחדרה כשהסכין בידו. לירן רדף רגלית אחרי החשוד, תוך שהוא מזהיר עוברים ושבים וקורא לחשוד לעצור. במקביל, סמ"ר בת שבע עובדיה, שבקרות האירוע שירתה כשוטרת חובה, עקפה את החשוד עם הניידת, חסמה אותו ובכך בלמה את הימלטותו ויצאה מהניידת לסייע בהשתלטות על המחבל. משלא נענה המחבל לקריאות לעצור, ביצע לירן ירי לעברו. המחבל הניף לבנה וסכין לכיוון השוטרים והחל לצעוק "אללה אכבר", לירן ירה לרגלו של המחבל ונטרל אותו. הצוות פעל במקצועיות ובנחישות, חתר למגע עם חשוד חמוש והביא לנטרולו תוך הפעלת שיקול דעת ויוזמה עד לסיום האירוע תוך מניעת פגיעה בשוטרים ובאזרחים. צל"ש מפכ"ל מוענק לרס"ל לירן כהן וסמ"ר בת שבע עובדיה, על הצטיינותם בפעילות משטרתית, תוך הפגנת תושייה, יוזמה וחתירה למגע.

שוטרת לאה פינטוך קיבלה את צל"ש מפקד משטרת ירושלים בשנת 1948

הנני לציין לשבח את אומץ ליבם של הקצין חיים הלבן, סמל ראשון אברהם שפיגלשטיין ושוטרת לאה פינטוך שביום 7 ביוני 1948 סכנו את נפשם ותחת מטר של פגזי האויב היו הראשונים שעלו על גג מטה המשטרה במאמץ לכבות את השריפה שנגרמה על ידי פגיעה ישירה של פגזים.
בזמן האירוע, שירתו לאה פינטוך וחבריה ב"משטרת ירושלים העברית", שהייתה ארגון עצמאי שנוסד עם תום המנדט, ללא כפיפות למשטרת ישראל. משטרת ירושלים התאחדה עם משטרת ישראל בסוף אוגוסט 1948, והייתה למחוז ירושלים במשטרה. לאה פינטוך היא, ככל הנראה, האישה הראשונה במדינת ישראל, שצוינה לשבח על פעילות אל נוכח אש אויב.

דבר הציון לשבח הראשון לאשה במדינת ישראל, 19.7.1948
אוסף בית מורשת משטרת ישראל

 

רש"ט דניאל פרי קיבלה את צל"ש המפכ"ל בשנת 2018
רס"ר סאמח אבו עביד, רס"ר רואד סלאלחה ורש"ט דניאל פרי משרתים במג"ב עוטף ירושלים. בתאריך 24.05.18, בשעה 02:24, פתח מחבל באש לעבר מחסום המנהרות ונמלט מהמקום. צוות חפ"ק 310, בפיקודו של רס"ר סאמח אבו עביד והלוחמים – רס"ר רואד סלאלחה ורש"ט דניאל פרי, החלו דולקים אחר המחבל מכיוון מחסום עין יעל בעקבות ציר מנוסתו בשטח איו"ש. הצוות זיהה את המחבל בסיוע תצפית. המחבל ירה על רכב הקרקל, בו נסע הצוות, ובהמשך השליך את נשקו, החל במנוסה, קפץ מעבר לחומה ונמלט בעלטה אל בין הבתים. סאמח ורואד קפצו מעבר לחומה תוך סיכון חייהם, רדפו אחר המחבל, תפסו אותו והשתלטו עליו. על גופו הייתה סכין, וכל זאת – בעוד דניאל מחפה עליהם מחוץ לרכב. במהלך האירוע הפגינו שלושת הלוחמים רצון ודבקות במטרה תוך חתירה למגע. צל"ש מפכ"ל מוענק לרס"ר סאמח אבו עביד, רס"ר רואד סלאלחה ורש"ט דניאל פרי על הצטיינותם בפעילות מבצעית וחתירה למגע. 

 

שוטרת יונה קוממי ז"ל קיבלה את עיטור הגבורה בשנת 1974 (הארוע קרה בשנת 1965)

ב-29 באוגוסט 1965, בשעה 8:30 בבוקר, התקיימה במשרד של עורך דין ברחוב ביאליק ברמת גן, פגישה בין אברהם ליס לבין אביגדור ופולה ליס (אין קשר משפחתי בין הראשון לשני האחרונים). אברהם ליס הילווה להם כסף בעבר, ודרש את החזרתו. כאשר לא הגיעו שני הצדדים להסכמה, שלף לפתע אברהם ליס אקדח, ירה למוות באביגדור ופולה ליס, ונמלט מהמשרד לרחוב, כשהוא יורה לכל עבר. באותה שעה היו השוטרת יונה קוממי והשוטרת גליה אגסי בפטרול שגרתי, כששמעו יריות וצעקות "תפסו את הרוצח", והבחינו באדם חמוש רץ במורד הרחוב. שתי השוטרות, שבדומה לשאר שוטרי התנועה באותה עת, לא היו חמושות, פתחו במרדף רגלי אחרי האיש, שירה לכל עבר. כאשר התקרבה קוממי לאיש, הוא ירה בה, ולאחר מכן כיוון את האקדח לראשו – והתאבד. השוטרת נלקחה לבית החולים, ושם נקבע מותה. יונה קוממי, שעמדה להתחתן, נרצחה פחות משבוע לפני שמלאו לה עשרים. אחרי מותה הוענק לה עיטור הגבורה, על שרדפה אחרי עבריין חמוש, למרות שלא היתה חמושה. שאול רוזוליו, רב ניצב המפקח הכללי 1974
זהו עיטור הגבורה היחיד שהוענק לאשה בישראל, במשטרה או בצה"ל. יונה קוממי ז"ל הייתה, ככל הנראה, השוטרת הראשונה בעולם שנהרגה במהלך פעילות מבצעית בעלת אופי משטרתי.

רס"מ שרה שוורץ קיבלה את עיטור האומץ בשנת 1990

בתאריך 29.5.1989 הבחינה בילד זב דם, שרוע על המדרכה ומתבוסס בדמו ומעליו כלב זאב גדול, שלא אפשר לו להשתחרר. תוך סיכון עצמי זינקה לעבר הילד, חילצה אותו מן הכלב אשר המשיך לרדוף אחריהם ופינתה את הילד ברכבה לבית החולים.

 

סמ"ר אורלי שרגא קיבלה את עיטור המופת בשנת 2003

סמ"ר אורלי שרגא קיבל את עיטור המופת בשנת 2003. השוטרת אורלי שימשה חובשת קרבית בפלוגה מ"ה. בתאריך 30.7.01 בוצע ירי של מחבל לעבר ג'יפ מג"ב והשוטרת העניקה לשלושת הנפגעים טיפול ראשוני. בתאריך 11.9.01 בוצע ירי בידי שני מחבלים לעבר בסיס "איבתן". כתוצאה מהירי נהרגו שני שוטרים ושלישי נפצע. השוטרת, ששמעה את הירי, רצה ונכנסה לעמדת הש"ג טיפלה בלוחם שהיה פצוע שלאחר מכן מת מפצעיו. השוטרת שהתה בעמדת הש"ג כ- 25 דקות עד שהגיעו כוחות פינוי. בתאריך 24.11.01 שימשה השוטרת כלוחמת בצוות מג"ב שהיה במחסום. רכב של מחבלים שהגיע למחסום פגע בשוטרת כאשר ניגשה לבדוק אותו ונמלט מהמקום. השוטרת עלתה לרכב מג"ב, התפתח מרדף שבמהלכו היא ירתה ברכב של המחבלים. עיטור המופת מוענק לשוטרת על כי במספר אירועים שונים הפגינה דבקות במשימה, מקצועיות ואומץ לב הראוי לשמש מופת. 

 

תנ"צ אהובה תומר ז"ל קיבלה את עיטור המופת בשנת 2011
תנ״ץ אהובה תומר ז״ל, שירתה במועד הרלוונטי כמפקדת תחנת חיפה. תנ״ץ ליאור בוקר ז"ל, שירת במועד הרלוונטי כקצין המבצעים של מחוז צפון. סנ״ץ יצחק מלינה ז״ל, שירת במועד הרלוונטי כראש משרד התנועה בתחנת חיפה. בתאריך 2.12.10 בשעות הצהריים, פרצה שריפת ענק ביערות הכרמל. בשריפה זו נספו 44 אנשי שירות בתי הסוהר, מכבי האש והמשטרה, אשר נלכדו בתוך האש. עיטור המופת מוענק לתנ״ץ אהובה תומר ז״ל, לתנ״ץ ליאור בוקר ז״ל ולסנ״ץ יצחק מלינה ז״ל על גילוי התמדה, דבקות במשימה ואומץ לב, הראויים לשמש מופת. 

 

סיכום
החברה הישראלית נמצאת בתהליך שנוי מהותי, בכל האמור במקומן של נשים בתוכה והתפקידים שהן ממלאות בה. נראה כי ככל שעובר הזמן, גוברת גם ההכרה ביכולתן של נשים למלא תפקידים ביטחוניים, כמו גם בתרומתן למסגרות, בהן הן משרתות.

אמנם, עדיין ניטש ויכוח נוקב בשאלה האם נכון להגדיל את מספרן של הנשים ביחידות קרביות ובתפקידי לחימה. המצדדים בכך קוראים לכבד את רצונן של הנשים, בעוד שהמתנגדים מזהירים מפני פגיעה ביכולות המבצעיות של היחידות השונות, כתוצאה מההבדלים הגופניים שבין המינים. לטעמי, הוויכוח בנושא זה מבוסס על עמדותיהם ואמונותיהם של הצדדים, יותר מאשר על עובדות מוצקות – ולכן הוא צפוי להימשך עוד שנים לא מעטות. יחד עם זאת, לראייתי השינוי שחל במשטרה ובצבא מסמן ומוביל שינויים בחברה הישראלית כולה, ולכן אינו בר-חלוף. הדבר החשוב ביותר בעיני, בהקשר זה, הוא לשמור על בריאותן של הנשים שבחרו לשרת ביחידות קרביות, לבדוק היטב ובאופן אישי מי מתאימה לשרות תובעני מבחינה גופנית ומי לא. זאת בדיוק כפי שהצבא נוהג לגבי גברים, שרובם נמצא לא כשיר לשירות ביחידות קרביות.

_______

ד"ר עפר דרורי הוא מייסד ומנהל אתר הגבורה המביא מידע על כלל העיטורים והצל"שים במדינה ישראל מקיומה, בצה"ל, במשטרה ובשאר כוחות הביטחון. 

את מחקרו המלא של ד"ר דרורי, עליו מתבססת כתבה זו, ניתן לקרוא כאן.

בודק...