בית מורשת משטרת ישראל

"משטרה והיסטוריה" הוא כתב עת מחקרי ושפיט, המשמש פלטפורמה ייחודית למאמרים העוסקים בתולדות השיטור ובטחון הפנים בישראל, משלהי התקופה העות'מנית ועד לסוף המאה העשרים. כתב העת הוא בין-תחומי, משלב בין תחומי דעת מגוונים וגישות מחקריות שונות, ומציג את סיפוריהם ההיסטוריים של ארגונים, מגזרים ואנשים, באירועים מיוחדים ובעתות שגרה, מנקודת המבט של השיטור ובטחון הפנים. כתב העת מעלה שאלות מחקריות אך גם חברתיות: הוא עוסק בסוגיות היסטוריות שהן גם רלבנטיות למציאות החיים העכשווית. השיטור וביטחון הפנים הם במוקד כתב העת כשדות מחקר עצמאיים, אך בה בעת הם מאירים על החברה הישראלית מזווית חדשה.

כל גליון מוקדש לעיסוק בסוגיית-על מסוימת, המאירה את התפקידים השונים, שמילאה המשטרה בחברה בארץ ישראל במהלך השנים.  

חוקרות וחוקרים המתמחים במגוון גישות תיאורטיות ושיטות מחקר (לרבות היסטוריה, מדע המדינה, כלכלה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, משפטים) מוזמנים להגיש הצעות למאמרים, תוך שימוש במגוון גישות אינטלקטואליות ושיטות מחקר. כתב העת מוכר ע"י הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה.

בודק...