בית מורשת משטרת ישראל

ספרות הדרכה משטרתית

המדריך השימושי לשוטר הארץ-ישראלי היה ספר ההדרכה הבסיסי בבית הספר לשוטרים של משטרת המנדט, החל מאמצע שנות ה-20. את הספר חיבר קצין המשטרה אלברט ג'ון קינגסלי-הית' ותירגם לעברית בכור שלום שטרית, שהיה אז מדריך בבית הספר (ולימים שר המשטרה).

חוקי המשטרה (מחברת לימוד) – סיכום בכתב ידו של השוטר שמעון קוטיק של הקורס בנושאי חקירות, שנלמד בבית הספר לשוטרים ארץ-ישראליים בירושלים, בספטמבר ואוקטובר 1928.

מדריך לשוטרים (תפקידי השוטר, חקירת העבירות ועקיבתן) – ספר ההדרכה המרכזי בבית הספר לשוטרים ארץ-ישראליים של משטרת המנדט, שיצא לאור במאי 1938. הספר מתמקד בסמכויות השוטר ובחוק הפלילי. המחברים היו שופט השלום חוסין עבד אלסמד וקצין המשטרה אליאס אסעד אלחדאד. תרגם לעברית משה ניסני.

מדריך עזר לטירונים (מחזור מקוצר)– חומר הלימוד הראשון של משטרת ישראל, שפורסם ביולי 1948. מבוסס על ספרות הדרכה מנדטורית, שתורגמה על ידי בכור שלום שטרית, קצין משטרה ושופט שלום בעברו, חבר בצוות להקמת המשטרה ושר המשטרה הראשון.

מדריך עברות קלות הוא חוברת דקה, שפרסם מטה מחוז ירושלים במאי 1949. המדריך נועד ללמד את השוטרים כיצד להתמודד עם  העברות העיקריות, בהן הם פגשו במהלך עבודתם היומיומית.

השתלטות על הפרת סדרים ומהומות היא חוברת הדרכה, שפרסם אגף ההדרכה ביולי 1949. החוברת עוסקת בסמכויות המשטרה במקרים של הפרת הסדר הציבורי ובשיטות השונות לטיפול בהן.

מדריך השוטר לחוק הפלילי הוא ספר הדרכה קצר, שפרסמה מחלקת ההדרכה במשטרת ישראל ביוני 1950. מטרת הספר הייתה ללמד את השוטרים החדשים את עיקרי החוק הפלילי הנהוג בארץ.

מדריך השוטר לחוק העדויות הוא ספרון, אותו חיבר אפרים הופשטטר (לימים אלרום), אחד מקציני החקירות הראשונים במשטרת ישראל. הספר נועד להקנות לשוטרים הכרות עם דיני הראיות בעת ביצוע חקירה פלילית. מועד חיבור הספר אינו ידוע בוודאות, אך הוא ככל הנראה משנת 1950 או 1951. 

הקורס לקצינים בכירים, 1963 – בית הספר לקצינים בכירים, שנחנך בשנת 1958, נועד להכשיר את קציני המשטרה לתפקידי פיקוד ומטה שונים. האסופה שכאן כוללת את נהלי בית הספר, את תכנית הקורס ואת התרגילים ודפי העבודה, שקיבלו החניכים במחזור ז' של הקורס, בשנת 1963. המסמכים הופקדו בבית המורשת על ידי סנ"צ (בדימ.) מיכאל (מיקי) גולדמן.

בודק...