בית מורשת משטרת ישראל

ספרות היסטורית – משטרת ישראל

השיטור העברי בירושלים לדורותיו – אסופת מקורות ומאמרים העוסקים בשיטור בירושלים, בדגש על "משטרת ירושלים העברית", ארגון הביטחון העצמאי שפעל בעיר בחודשי העצמאות הראשונים. פורסם בשנת 1990 ע"י מחלקת ההיסטוריה של משטרת ישראל.

התפתחות השיטור העברי, מתקופת המקרא ועד קום מדינת ישראל – מהווה אסופת מאמרים ומקורות, העוסקים בשוטר בתקופת המקרא, בתנועת "השומר", בשירותם של יהודים במשטרת המנדט ובהיערכות להקמתה של משטרת ישראל. ערך: יהודה אלירם, 1991.

ספר האירועים, כרך א', 1973-1948 – סקירה תמציתית של האירועים המרכזיים, שהעסיקו את משטרת ישראל במהלך 25 השנים הראשונות לקיומה. עורך: אלי הוד, 1998.

ספר האירועים, כרך ב', 1997-1974 – סקירת הפעילות המשטרתית המרכזית בשנים הבאות. עורך: אלי הוד, 1999.

תולדות משטרת ישראל, כרך א' – הוא הראשון מבין שני ספרים, המסכמים את התפתחות השיטור בארץ ישראל משלהי התקופה העות'מאנית ועד לשנת 1973. כרך א', המגיע עד לשנת 1958, כולל מידע עשיר ורב אודות המשטרה והתפתחותה. מאת אלי הוד, 2004.

הקמת משטרת ישראל, שלבים ראשונים – הוא ספרון המסכם את סיפור הקמתה של משטרת ישראל, למן ההיערכות לסיום המנדט ועד לתקופת פעילותה הראשונה. מאת אלי הוד, 2004.

תקופות בהתפתחות משטרת ישראל 2002-1948 – כולל סקירה היסטורית של התפתחות המשטרה בשנים אלה. מאת אלי הוד ואבי הראל, 2004.

שינויים במבנה הארגוני של משטרת ישראל 2004-1948 – כולל סיכום מפורט של אופן ארגון המשטרה, ברמת המטה הארצי והמחוזות, במהלך 66 השנים הראשונות לקיומה. מאת אלי הוד ואבי הראל, 2005.

השוטר מספר 1 – מספר את סיפוריהם של שישה-עשר המפקחים הכלליים הראשונים של משטרת ישראל, מיחזקאל סהר ועד לדודי כהן ומספק סקירה מעניינת של התפתחות הארגון לאורך השנים. מאת דנה רופין, 2011.

לשרת ולהגן – סקירה היסטורית תמציתית של התפתחות ארגוני השיטור וביטחון הפנים בארץ ישראל, מסוף המאה ה-19 ועד לעשור הראשון של המאה ה-21. הספר כולל גם סקירת קורת חייהם של המפקחים הכלליים, מיחזקאל סהר ועד רוני אלשיך. מאת שלומי שטרית ואורי קוסובסקי, 2019.

תחנת משטרה על שתיים – מחקר הבוחן את יישום שיטת "שיטור המקופים" במחוז תל-אביב, בין סוף שנות ה-50 לאמצע שנות ה-70. מאת אורי קוסובסקי, 2017.  

הגבול: פרשיות בתולדות מג"ב – ספר ההיסטוריה הרשמי של משמר הגבול, הסוקר את תולדות החיל מניצני הקמתו ועד לשנת 1996. מאת יוסף ארגמן, 1996. 

המשמר האזרחי בישראל – מהווה סיכום לפעילות הארגון ההתנדבותי הגדול בתולדות המדינה, מהקמתו בשנת 1974 ועד לשנת 1999. מאת ערן ישראל, 1999.

בודק...