בית מורשת משטרת ישראל

Menu
  • 02-5788263

מכון ברג להיסטוריה ומשפט ובית מורשת משטרת ישראל

תולדות השיטור בארץ ישראל

קול קורא לכנס הרביעי לתולדות המשטרה בארץ ישראל

יום שלישי, כ”ח אדר תש”ף, 24 במרס 2020

הכנס יוקדש לתולדות ארגוני השיטור וביטחון הפנים בארץ ישראל ולתפקידים אותם מילאו, משלהי התקופה העות’מאנית ואילך, תוך התמקדות בזיקות ויחסי הגומלין בין הארגונים לחברה בה פעלו, אך גם בסוגיות אחרות. הכנס מיועד לקדם את הדיאלוג שבין המשטרה לאקדמיה ולעודד עריכת מחקרים הבוחנים את תולדותיה של המשטרה ואת חלקו של הארגון בהיסטוריה הישראלית. למרצים שיציגו בכנס תנתן האפשרות לפרסם את מחקרם בכתב העת “משטרה והיסטוריה“, בכפוף לשיפוט עמיתים. 

חוקרים מכלל הדיסציפלינות המחקריות (לרבות הסטוריה, כלכלה, מדע המדינה, משפטים, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, קרימינולוגיה, לימודי המזה”ת), מוזמנים להגיש הצעה להרצאה תוך שימוש במגוון גישות אינטלקטואליות ושיטות מחקר. 

 נושאים אפשריים (רשימה חלקית):
  • חלקה של המשטרה באירועים משמעותיים בתולדות הישוב והמדינה.
  • היבטים תקשורתיים ואמנותיים של דימוי השוטר והמשטרה. 
  • יחסי הגומלין שבין המשטרה לקבוצות שונות בחברה לאורך השנים.
  • המתח שבין תפקידים אזרחיים וביטחוניים והשפעתם על עבודתה לאורך השנים. 
  • סקירת התנהלותה של המשטרה בפרשיות ספציפיות, אכיפת מדיניות כלכלית. התמודדות עם הפגנות ומפגינים, פשיעה פלילית ואחרת.
  • התפתחות השיטור הקהילתי.
  • ועוד…   

הצעות  בהיקף של 300 מילים לכל היותר, יש לשלוח בצירוף קורות חיים כקובץ וורד (word) לכתובת moreshet@police.gov.il, עד לתאריך 16.1.2020. אם המציע הוא תלמיד מחקר, יש לציין את שם החוג, המוסד והמנחים. 

בית המורשת יסייע כמיטב יכולתו לחוקרים שהצעתם תתקבל באיתור חומרים ארכיוניים ובהסדרת גישה אליהם, אולם אין באפשרותו להתחייב להשגתם.  

לפרטים נוספים ניתן לפנות לבית מורשת משטרת ישראל.

 לצפיה בכנסים קודמים.

להורדת גרסה להדפסה של הקול הקורא.

בברכה, 

חברי הוועדה המארגנת: 
פרופ’ אורית רוזין, אוניברסיטת תל-אביב.
פרופ’ קובי כהן-הטב, אוניברסיטת בר-אילן.
ד”ר נעמי לבנקרון, אוניברסיטת בר אילן.
סנ”צ מירב רוזנטל, משטרת ישראל.
רפ”ק שלומי שטרית, משטרת ישראל.
רפ”ק אורי קוסובסקי, משטרת ישראל.
 
דילוג לתוכן