בית מורשת משטרת ישראל

תורכי, בריטי וישראלי – מחפשים אבידה

רב- נגד אלי מגידיש

בשנת 1857 החליט מושל מחוז ירושלים, שגם יפו הייתה תחת תחום שיפוטו, להגביר את הבטחון בדרך שחיברה בין שתי הערים. לשם כך הוא גייס קצין הנדסה איטלקיה בשם ארמטה פיירוטי והלה תכנון בעבורו 17 מצדיות בין ירושלים ליפו. הן הוקמו במהלך 1861 ואויישו על ידי פרשים עותמניים שכונות "באשי באזוק".

כאשר מצב הבטחון בדרך השתפר נמכרו המצדיות לגורמים שונים. המצדית ה – 16 מכיוון יפו, אשר עמדה ממש בסמוך למקום בו נמצא כיום שוק מחנה יהודה, נמכרה לקונסול הבריטי בארץ ישראל.

עד 1900 שימשה כביתו של הקונסול ואז נמכרה לעשיר ערבי מעין-כרם שהשכיר אותה למשפחה יהודית ממוצא בולגרי.

כאשר הגיעו הבריטים לארץ ישראל, הופקעה הקומה הראשונה של המבנה לשם הקמת תחנת משטרה. לאחר מספר שנים הופקעה גם הקומה העליונה לשם כך.

בפברואר 1948, הוקמה במקום המפקדה של המשטרה היהודית בירושלים: "משטרת ירושלים העברית". מאז ועד היום, משמשת המיצדית אשר הורחבה במהלך השנים, את משטרת ירושלים.

בשנת 1857 החליט מושל מחוז ירושלים, שגם יפו הייתה תחת תחום שיפוטו, להגביר את הבטחון בדרך שחיברה בין שתי הערים. לשם כך הוא גייס קצין הנדסה איטלקיה בשם ארמטה פיירוטי והלה תכנון בעבורו 17 מצדיות בין ירושלים ליפו. הן הוקמו במהלך 1861 ואויישו על ידי פרשים עותמניים שכונות "באשי באזוק".

כאשר מצב הבטחון בדרך השתפר נמכרו המצדיות לגורמים שונים. המצדית ה – 16 מכיוון יפו, אשר עמדה ממש בסמוך למקום בו נמצא כיום שוק מחנה יהודה, נמכרה לקונסול הבריטי בארץ ישראל.

עד 1900 שימשה כביתו של הקונסול ואז נמכרה לעשיר ערבי מעין-כרם שהשכיר אותה למשפחה יהודית ממוצא בולגרי.

כאשר הגיעו הבריטים לארץ ישראל, הופקעה הקומה הראשונה של המבנה לשם הקמת תחנת משטרה. לאחר מספר שנים הופקעה גם הקומה העליונה לשם כך.

בפברואר 1948, הוקמה במקום המפקדה של המשטרה היהודית בירושלים: "משטרת ירושלים העברית". מאז ועד היום, משמשת המיצדית אשר הורחבה במהלך השנים, את משטרת ירושלים.

כיום, יושבת במיצדית יחידת האבידות והמציאות של מחוז ירושלים ויש אומרים כי האבידות המגיעות לשם, מספרות לעיתים סיפור לא פחות מרתק מסיפורי הבתים העתיקים שבה….

בודק...