בית מורשת משטרת ישראל

מסמכים מכוננים

משטרת ישראל ותפקידיה  – בתאריך 9 בנובמבר 1951 נפגש ראש הממשלה, דוד בן-גוריון, עם סגל הפיקוד של משטרת ישראל. במהלך המפגש נשא ראש הממשלה דברים, בהם סקר את האתגר המרכזי שניצב בפני המשטרה והציג את חזונו, בדבר התפקידים שעל המשטרה למלא והדרכים בהן עליה לעשות זאת.

החלטה 411 – החלטת ממשלה מס' 411, מיום ה-26.1.1975,עוסקת בחלוקת תחומי האחריות בתחום אבטחת מתקנים ומוסדות ממלכתיים בין השב"כ ומשטרת ישראל. חשיבותה של החלטה זו, היא בקביעה כי למשטרת ישראל "אחריות כוללת לאבטחת הציבור." פרשנות זו לפקודת המשטרה הפכה את משטרת ישראל ל"משטרה דו-תכליתית", האמונה על ביטחון הפנים במדינה, בנוסף על תפקידיה בתחום אכיפת החוק והסדר הציבורי.

בודק...