בית מורשת משטרת ישראל

יום וינגייט 2021

מוזמנים להשתתף באירוע השנתי לציון מורשתם של "הידיד" אורד וינגייט ולוחמי פלגות הלילה המיוחדות

בודק...