בית מורשת משטרת ישראל

גיוסים בתחילת הדרך

בתחילת דרכה, התבססה משטרת ישראל על המסורת המשטרתית הבריטית ועל שוטרים יהודים יוצאי המשטרה הבריטית.

"למנצח בנגינות מזמור שיר"

היחידה המשטרתית הוותיקה ביותר בארץ ישראל היא לאו דווקא יחידה לוחמת, או בניסוח מדוייק יותר: לא רק יחידה לוחמת.

ממשלת המהפך והקמת יאחה

משטרת ישראל עוסקת באכיפת החוק ובמניעת עבירות, כמענה לפשיעה העבריינית הקימה משטרת ישראל את יחידת יאח"ה.

בודק...