בית מורשת משטרת ישראל

Menu
  • 02-5788263

 קול קורא להגשת מאמרים לגליון בנושא “שיטור במהלך משברים ומצבי חירום” 

עורכות: ד”ר ענת שטרן, ד”ר נעמי לבנקרון

“משטרה והיסטוריה” הוא כתב עת מחקרי ושפיט, המשמש פלטפורמה ייחודית למאמרים העוסקים בתולדות השיטור ובטחון הפנים בישראל, משלהי התקופה העות’מנית ועד לסוף המאה העשרים. כתב העת הוא בין-תחומי, משלב בין תחומי דעת מגוונים וגישות מחקריות שונות, ומציג את סיפוריהם ההיסטוריים של ארגונים, מגזרים ואנשים, באירועים מיוחדים ובעתות שגרה, מנקודת המבט של השיטור ובטחון הפנים. כתב העת מעלה שאלות מחקריות אך גם חברתיות: הוא עוסק בסוגיות היסטוריות שהן גם רלבנטיות למציאות החיים העכשווית. השיטור וביטחון הפנים הם במוקד כתב העת כשדות מחקר עצמאיים, אך בה בעת הם מאירים על החברה הישראלית מזווית חדשה.

הגיליון הרביעי של כתב העת יוקדש לשיטור במהלך משברים ומצבי חירום. יתקבלו מאמרים העוסקים בפעולת המשטרה למול אתגרים במצבי חירום, בתכנון אסטרטגי לקראת משברים, ניהולם, ובממשקים בין המשטרה והחברה בעיתות אלה. בין היתר, ניתן לשקול את הנושאים הבאים: שיטור בתקופת הצנע, תפקידה של המשטרה בעת מחאות אזרחיות משבריות, שיטור אזרחי וצבאי בימי מלחמה ועוד.

חוקרים המתמחים במגוון גישות תיאורטיות ושיטות מחקר (לרבות היסטוריה, מדע המדינה, כלכלה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, משפטים) מוזמנים להגיש הצעות למאמרים, תוך שימוש במגוון גישות אינטלקטואליות ושיטות מחקר.

 

קבלת המאמרים כפופה להליך שיפוט אקדמי.

הנחיות לכותבים:

  1. אורך כל מאמר לא יעלה על 10,000 מילים (כולל הערות שוליים).
  2. יש להשתמש בכללי האזכור האחיד המקובלים במשפטים.
  3. המאמרים יוגשו כמסמך Word, גופן “דויד” 12, רווח 1.5.
  4. יש לצרף תקציר מאמר ותקציר קורות חיים, בני 250 מלים לכל היותר, בעברית ובאנגלית.
  5. יש לצרף למאמר את שם המחבר, מס’ טלפון, שיוך אקדמי (אם יש) וכתובת דוא”ל.
  6. את המאמרים יש לשלוח עד לתאריך 3.4.2022 לדוא”ל history.journal@gmail.com

את הגליונות הקודמים של כתב העת, ניתן למצוא כאן.

דוחות וכתבי עת של המשטרה לאורך השנים, ניתן למצוא בקישור זה.

צוות בית מורשת משטרת ישראל ישמח לסייע באיתור מקורות ארכיוניים כמיטב יכולתו. לפרטים נוספים ניתן לפנות לבית המורשת בדוא”ל moreshet@police.gov.il, או למערכת כתב העת, בדוא”ל police.history.journal@gmail.comת

דילוג לתוכן