בית מורשת משטרת ישראל

 קול קורא להגשת מאמרים לגליון החמישי של כתב העת "משטרה והיסטוריה"

עורכת: ד"ר נעמי לבנקרון

"משטרה והיסטוריה" הוא כתב עת מחקרי ושפיט, המשמש פלטפורמה ייחודית למאמרים העוסקים בתולדות השיטור ובטחון הפנים בישראל, משלהי התקופה העות'מנית ועד לסוף המאה העשרים. כתב העת הוא בין-תחומי, משלב בין תחומי דעת מגוונים וגישות מחקריות שונות, ומציג את סיפוריהם ההיסטוריים של ארגונים, מגזרים ואנשים, באירועים מיוחדים ובעתות שגרה, מנקודת המבט של השיטור ובטחון הפנים. כתב העת מעלה שאלות מחקריות אך גם חברתיות: הוא עוסק בסוגיות היסטוריות שהן גם רלבנטיות למציאות החיים העכשווית. השיטור וביטחון הפנים הם במוקד כתב העת כשדות מחקר עצמאיים, אך בה בעת הם מאירים על החברה הישראלית מזווית חדשה. גיליונו החמישי של כתב העת עתיד לצאת לאור בדצמבר 2023. 

 

חוקרים המתמחים במגוון גישות תיאורטיות ושיטות מחקר (לרבות היסטוריה, מדע המדינה, כלכלה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, משפטים) מוזמנים להגיש הצעות למאמרים, תוך שימוש במגוון גישות אינטלקטואליות ושיטות מחקר.

בין היתר, ניתן לשקול את הנושאים הבאים:

 • יחסי הגומלין בין המשטרה לחברה הישראלית: יחס הציבור למשטרה; משימות לאומיות וחברתיות; דימוי המשטרה בתרבות הפופולארית; ועוד.
 • שיטור ביטחוני: יחידות ז'נדרמריה ותפקידיהן; משמר הגבול ותפקידיו; קבלת האחריות על ביטחון הפנים; המשמר האזרחי; ועוד.
 • התמודדות עם קבוצות מיעוט: עולים חדשים, חרדים, אזרחים ערבים, עבריינות נוער, להט"ב, וכד'. 
 • תהליכי שינוי במשטרה:  שילוב נשים במשטרה; משטרת המנדט ומשטרת ישראל; שיתופי פעולה בין-לאומיים; התעצבותה של תרבות ארגונית; כוח האדם; ועוד.
 • פרשיות: שביתת הימאים, הפגנת השילומים, ואדי סאליב, ועוד.

קבלת המאמרים כפופה להליך שיפוט אקדמי.

הנחיות לכותבים:

 1. אורך כל מאמר לא יעלה על 10,000 מילים (כולל הערות שוליים).
 2. יש להשתמש בכללי האזכור האחיד המקובלים במשפטים.
 3. המאמרים יוגשו כמסמך Word, גופן "דויד" 12, רווח 1.5.
 4. יש לצרף תקציר מאמר ותקציר קורות חיים, בני 250 מלים לכל היותר, בעברית ובאנגלית.
 5. יש לצרף למאמר את שם המחבר, מס' טלפון, שיוך אקדמי (אם יש) וכתובת דוא"ל.
 6. את המאמרים יש לשלוח עד לתאריך 1.5.2023 לדוא"ל history.journal@gmail.com

את הגליונות הקודמים של כתב העת, ניתן למצוא כאן.

דוחות וכתבי עת של המשטרה לאורך השנים, ניתן למצוא בקישור זה.

צוות בית מורשת משטרת ישראל ישמח לסייע באיתור מקורות ארכיוניים כמיטב יכולתו. לפרטים נוספים ניתן לפנות לבית המורשת בדוא"ל moreshet@police.gov.il, או למערכת כתב העת, בדוא"ל police.history.journal@gmail.com

בודק...