יום הזיכרון לשואה ולגבורה - כ"ז בניסן

המשטרה ומשפט אייכמן

בודק...