בית מורשת משטרת ישראל

מאגר עבודות מחקר 

עבודות מחקר הקשורות במשטרת המנדט

פלגות הלילה המיוחדות (SNS) במרד הערבי – מאפייניה של היחידה ותורת הלחימה שלה במבחן הפעילות הצבאית בכּאוכּב אל-הווא, דבּוריה וח'רבּת ליד-אל עוואדין – שלומי שטרית – עבודת מחקר לתואר שני, הבוחנת את התפתחותה ופעילותה של היחידה המיוחדת ללוחמה בטרור הראשונה בעת החדשה. אוניברסיטת בר-אילן, 2013.

"המלחמה הקטנה" הגדולה ביותר: המאבק הצבאי הבריטי כנגד המרד הערבי בארץ ישראל, 1939-1936 – שלומי שטרית – עבודת מחקר לתואר שלישי, הבוחנת את המערכה הצבאית והמשטרתית כנגד המרד הערבי. אוניברסיטת בר-אילן, 2020.

חיל-הספר העבר-ירדני, 1948-1926 – אורי קוסובסקי – עבודת מחקר לתואר שני, הבוחנת את חיל-הספר העבר-ירדני (Trans-Jordan Frontier Force), יחידת שיטור-ביטחוני שפעלה בארץ ישראל ובעבר הירדן. אוניברסיטת חיפה, 2007.

ז'נדרמריות בארץ ישראל: גופי שיטור ביטחוני בתקופת המנדט הבריטי 1948-1921 – אורי קוסובסקי – עבודת מחקר לתואר שלישי, הבוחנת את יחידות השיטור הביטחוני השונות שפעלו בארץ-ישראל המנדטורית. אוניברסיטת בר-אילן, 2021.

התהוות מערכת הכליאה בפלשתינה (א"י) 1925-1917 – עמרי שבתאי – עבודת מחקר לתואר שני, הבוחנת את השנים הראשונות של מערכת הכליאה בארץ-ישראל המנדטורית. האוניברסיטה העברית, 2022.

 

 

עבודות מחקר הקשורות במשטרת ישראל

משטרת ירושלים בתקופת המעבר משלטון המנדט למדינת ישראל, 1948-1947 – שלמה נגר – עבודת מחקר לתואר שני, הבוחנת את השיטור העברי בירושלים בשלהי המנדט ובחודשי העצמאות הראשונים. העבודה מתמקדת ב"משטרת ירושלים העברית", יחידת משטרה עצמאית שפעלה בארץ ישראל. אוניברסיטת חיפה, 2013.

חיל הספר: פרק עלום בתולדות הביטחון השוטף של מדינת ישראל, 1951-1949 – יוסי אוחיון – עבודת מחקר לתואר שני, העוסקת בארגון שיטור-ביטחוני מוכר-פחות בתולדות ישראל. אוניברסיטת בר-אילן, 2015.

התפתחות משמר הגבול (מג"ב) ככוח שיטור צבאי-למחצה ושאלת תרומתו לביטחון השוטף של מדינת ישראל בשנים 1956-1953 – יוסי אוחיון – עבודת מחקר לתואר שלישי, שעניינה הקמתו והתפתחותו של משמר הגבול, כמו גם התפקידים שמילא בשנותיו הראשונות. אוניברסיטת בר אילן, 2019.

פעולות ההסתננות ובעיות הבטחון השוטף כגורמים בעיצובה ובהתפתחותה של משטרת ישראל, 1956-1948– שי בלבן – עבודת מחקר לתואר שני, הבוחנת את חלקה של המשטרה במאבק כנגד תופעת ההסתננות. אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 2005.

מבחירה להדחה: האם פיטוריו של המפכ"ל הרצל שפיר היו סבירים ומוצדקים? – נצ"מ (בדימוס) אבי דוידוביץ – מחקר הבוחן את סוגיית פיטוריו של המפקח הכללי השביעי, רנ"ץ הרצל שפיר.

נשים שוטרות מעוטרות בעיטורים וצל"שים, 2021-1948 – ד"ר עפר דרורי – מחקר ראשון מסוגו, הבוחן את סיפוריהן של השוטרות, שעוטרו לאורך השנים על פעילות משטרתית יוצאת דופן.

 

 

בודק...