בית מורשת משטרת ישראל

כתב העת "משטרה וחברה" פורסם בהפסקות בין בשנים 2004-1978 על ידי משטרת ישראל. כתב העת כולל מאמרים מאת אנשי משטרה וחוקרים אזרחים, בסוגיות מתחום הקרימינולוגיה, הסוציולוגיה, אכיפת החוק וכדומה.

בודק...