בית מורשת משטרת ישראל

כתב העת “רבעון משטרת ישראל”, שיצא לאור בשנים 1965-1956 נועד לשמש במה ללמידה ולהחלפת דעות בתחומים מקצועיים שונים, הקשורים בעבודת המשטר.

בודק...