בית מורשת משטרת ישראל

הנחיות טכניות לכתיבת המאמרים

מאמרים עד 10,000 מילים בצירוף תקצירים בעברית ובאנגלית של תוכנם (עד 200 מילים) וכן תקציר ביוגרפי של הכותב/ת (עד 100 מילים), יש להעביר בקובץ וורד לכתובת דוא"ל police.history.journal@gmail.com, וכן בעותק נייר לכתובת: בית המורשת של משטרת ישראל, בית שמש. לא יישקל פרסום מאמרים שפורסמו או שהוגשו לשיפוט בכתבי עת אחרים.

פיסוק וגופן

– לכתיבה בעברית ישמש גופן David, גודל 12, ברווח של שורה וחצי וביישור דו-צדדי.

– לכתיבה בלועזית ישמש גופן Times New Roman גודל 12.

– שורה ראשונה בכל פסקה תוזח שמאלה באמצעות תכונות עיצוב פסקה (TAB).

– שורות ראשונות בפסקאות המתחילות לאחר כותרת, לאחר ציטוט מוזח או לאחר לוח או תרשים – לא יוזחו.

– סוגריים ייכתבו בגופן עברי.

– סימני פיסוק בסוף טקסט לועזי יהיו בגופן ובכיוון עבריים.

הערות שוליים

 • הערות השוליים מיועדות בעיקר להפניה למקורות, ולא לפיתוח רעיונות וטקסטים נפרדים.
 • הפניה להערת שוליים בגוף הטקסט תבוא לאחר סימן הפיסוק: "מאמר זה יעסוק במעמדן של נשים במשטרת ישראל בשנות השבעים".
 • ייכתבו בעברית בגופן David גודל 10 ובלועזית בגופן Times New Roman גודל 10.
 • לצד שם המחבר ניתן לציין הערת כוכבית, שבה ייכללו דברי תודה או הסבר כללי על המאמר.
 • המקורות ייכתבו לפי כללי האזכור המשפטיים.
 • מסמך ארכיוני יובא כך: א"מ ל-234/56 "חקירת חשודים".

שמות

 • שמות מחברים לועזיים ייכתבו בתעתיק עברי ובין סוגריים בלועזית בפעם הראשונה שבה הם נזכרים. למשל: "כפי שטען כריס אנסל (Chris Ansell) במאמרו…".
 • שמות אנשים ייכתבו בגוף הטקסט במלואם באזכור הראשון, ולאחר מכן בשמות משפחה בלבד. למשל: "ממאמרה של אורית רוזין עולה כי…" ולאחר מכן "כפי שטוענת רוזין במאמרה…".

ציטוט

 • חייב להיות נאמן באופן מדויק למקור.
 • ציטוט הכולל עד 40 מילים יובא במירכאות כפולות, ובסיומו הערת שוליים המפנה למקור.
 • ציטוט ארוך יותר יובא בפסקה מוזחת למרכז, ללא מירכאות בראשיתו ובסופו, בסיום הפסקה הערת שוליים שתפנה למקור, ולאחריה רווח כפול.
 • יובא תמיד בעברית. אם ישנה חשיבות לשפת המקור, ניתן לשלב את הציטוט בשפת המקור בהערת שוליים, שבה יצוין גם שם המתרגם/מתרגמת (הכותב/ת, או אחר/ת).
 • פסיחה על מילים או משפטים מציטוט יש לציין בשלוש נקודות בתוך סוגריים מרובעים […].
 • סטייה ממקור הציטוט לטובת הערות הכותב/ת תובא בתוך סוגריים מרובעים "לא הלכו בתלמ [כך] מעולם".

כותרות והדגשות

 • הדגשת טקסט חשוב בעברית תיעשה בגופן מודגש (בולד), ובאנגלית בכתב נטוי, אך רצוי להמעיט בהדגשות.
 • כותרת המאמר תיכתב בגופן  David גודל 16 מודגש. שם הכותב בגופן davidגודל 14 מודגש, שניהם במרכז העמוד.

מספרים ותאריכים

 • מספרים בטקסט הכתוב בעברית יש לכתוב מימין לשמאל : 8-7 (ולא 7-8). בטקסט הכתוב באנגלית הספרות ייכתבו משמאל לימין. בשני המקרים יש להקפיד שלא יופיעו רווחים בין הספרות לבין קו הטווח.
 • מספרי העמודים יופיעו בפינה השמאלית העליונה.
 • תאריך מלא (יום, חודש, שנה) ייכתב רק במקרים חיוניים בגוף הטקסט. לרוב, עדיף לציינו בהערות השוליים.

בכל שאלה ניתן ליצור קשר עם עורכת כתב העת במייל: police.history.journal@gmail.com

בודק...